Ing. Jana Jedináková, autorizovaný stavebný inžinier